Svin

Svineslagterier, der slagter mere end 500 svin om ugen i årsgennemsnit, er underlagt krav om, at slagteriet skal foretage vejning og klassificering (måling af kødprocent) på en entydig måde på de svin, de slagter. Ved et svin forstås her et slagtet svin uanset køn med en slagtevægt på 50 kg – 109,9 kg.  

Det forhold, at kravene i særlig grad vedrører fastlæggelsen af vægt og kødindhold, skyldes, at disse parametre er væsentlige som grundlag for afregningen til svineproducenterne. Der er således krav om, at vægten og kødindholdet skal oplyses til svineproducenten for hvert enkelt svin. Det enkelte slagteri kan dog selv bestemme hvilken afregning, der skal ske på basis af vægt og kødprocent. Slagteriet kan også beslutte, at andre kvalitetsegenskaber end vægt og kødprocent skal indgå i afregningen. 

Til måling af kødindholdet skal slagterierne anvende en godkendt metode/udstyr, herunder skal kødindholdet beregnes på basis af en godkendt ligning. Metoden/udstyr/ligning skal godkendes af EU, før den kan tages i brug i et medlemsland.

Der er godkendt følgende 6 udstyr til klassificering af svin i Danmark: 

  • Klassificeringscenteret (KC). Dette automatiske udstyr, som blev taget i brug i 1988, fungerer ved, at slagtekroppen fikseres og 7 indstik-sonder med lysreflektion måler fedt/kødtykkelser fordelt på skinke, kam og forende. Via en ligning omformes målingerne til en kødprocent.
  • AutoFom I. Automatisk udstyr der måler fedt/kødtykkelser ud fra ultralydsmålinger. Målingerne foretages med 16 transducere, der er monteret i en bøjle, som slagtekroppen passerer på ryggen. Via en ligning omformes målingerne til en kødprocent. AutoFom I anvendes ikke længere i Danmark.
  • AutoFom DK og AutoFom III. Begge udstyr er en videreudvikling af AutoFom I, men med samme måleprincip. I forbindelse med udviklingen af udstyrene er der fokuseret på, at udstyret udover at være velegnet som klassificeringsudstyr til brug for afregning af svin, i særdeleshed også skal være velegnet som sorteringsudstyr.
  • MK og UniFOM. Disse to udstyr er manuelle udstyr (af pistoltypen) og bruges som enten backup udstyr for KC eller som klassificeringsudstyr på mindre slagterier. Med disse udstyr foretager en operatør to indstik med en sonde i slagtekroppen. Ved lysreflektion måles fedt/kødtykkelser, der via en ligning omformes til kødprocent.
  • FOM II. Udstyret er komponentmæssigt en opdateret version af UniFOM. 

Ultimo 2021 var der 13 svineslagterier omfattet af reglerne for vejning og klassificering af svin. 

Svineslagterier, der slagter under 500 svin om ugen, kan ansøge Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får om tilladelse til at deltage i klassificeringsordningen.