Klassificeringsudvalgets medlemmer

Medlemmer af Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får for perioden indtil 1. marts 2023

Udvalgets medlemmer er udpeget af Landbrugsstyrelsen efter indstilling af en række organisationer.

Miljø og Fødevareministeriet

Konsulent Anders Munk Jensen (Formand)
Landbrugsstyrelsen
Nyropsgade 30
1780  København V

Landbrug & Fødevarer 

Palle D. Sørensen
Senior Director Production (DK)

Danish Crown-Oksekødsdivisionen
Svanningevej 1
9220  Ålborg Øst

COO Ivan Schmidt
DANISH CROWN
Energivej 5
6670  Holsted

Landbrug & Fødevarer, Kvæg 

Gårdejer Per Lynge Laursen
Storardenvej 19
9520  Arden

Landbrug & Fødevarer, Danske Svineslagterier

Direktør Nicolaj Nørgaard
Danish Crown AmbA
Marsvej 43
Postboks 9
8900  Randers

Afd. Direktør Henrik Bækstrøm
Tican Fresh Meat A/S
Strandvejen 6
7700  Thisted

Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion

Gårdejer Søren Foged Overgaard
Ballerupvej 126
7700  Thisted

Danske Slagtemestre

Produktionschef Søren Andersen
A/S Himmerlandskød
Busgade 12
9620 Ålestrup 

Afdelingschef Lars Poulsen
Poppelvej 83
5230  Odense M

Direktør Leo Grønvall
DanePork
St. lihme
Tørskindvej 19
7183  Randbøl