Medlemmer af Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får for perioden indtil 1. marts 2020

Udvalgets medlemmer er udpeget af Landbrugsstyrelsen efter indstilling af en række organisationer.

Miljø og Fødevareministeriet 

Kommiteret Anders Munk Jensen (Formand)
Landbrugsstyrelsen
Nyropsgade 30
1780  København V


KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD

Underdirektør Palle D. Sørensen
Danish Crown-Oksekødsdivisionen
Svanningevej 1
9220  Ålborg Øst

Sektordirektør Nicolaj Christoffersen
Landbrug & Fødevarer
Axelborg, Axeltorv 3
1609  København V 

COO Ivan Schmidt
DANISH CROWN
Energivej 5
6670  Holsted   
  

 Dansk Kvæg

Gårdejer Per Lynge Laursen
Storardenvej 19
9520  Arden

Landbrug og Fødevarer, Danske Svineslagterier 

Direktør Nicolaj Nørgaard
Danish Crown AmbA
Marsvej 43
Postboks 9
8900  Randers

Underdirektør Kurt Tornbjerg Pedersen
Danish Crown AmbA
Marsvej 43
Postboks 9
8900  Randers 

Afd. Direktør Henrik Bækstrøm
Tican Fresh Meat A/S
Strandvejen 6
7700  Thisted 

Landbrug og Fødevarer, Seges - Videncenter for svineproduktion

Gårdejer Ejnar Kirk Thomsen
Godrimvej 7
7500 Holstebro

Danske Slagtemestre

Afdelingschef Lars Poulsen
Poppelvej 83
5230  Odense M

Direktør Leo Grønvall
DanePork
St. lihme
Tørskindvej 19
7183  Randbøl