Finansiering

Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Fårs (herunder Klassificeringskontrollens) aktiviteter finansieres af tilskud fra Svineafgiftsfonden og Kvægafgiftsfonden. 

Tilskud for perioden 2020  i relation til Svineafgiftsfonden 

Svineafgiftsfonden yder støtte med kr. 2.990.000 i 2020.

Svineafgiftsfondens støtte vil indebære, at der i 2020 gennemføres aktiviteter, der har til formål at sikre:  

  1. At danske svineslagterier overholder gældende EU/DK-lovgivning på området.
  2. At danske svineproducenter får en afregning baseret på korrekte data for slagtevægt og kødprocent m.v.
  3. At danske svineproducenter, der leverer til slagterier, der er tilmeldt "Brancheordning for kvalitetsegenskaber med relation til afregning af svin og søer", får en afregning baseret på korrekte branchereguleret data.
  4. At der er fair konkurrence mellem slagterier mht. parametrene vejning og klassificering og mht. branchereguleret data (for svineslagterier tilmeldt brancheordningen).

Tilskud for 2020 i relation til Kvægafgiftsfonden

Kvægafgiftsfonden yder støtte med kr. 873.000 i 2020.

Kvægafgiftsfondens støtte vil indebære, at der i 2020 gennemføres aktiviteter, der har til formål at sikre:

  1. At danske kreaturslagterier overholder gældende EU/DK-lovgivning på området.
  2. At danske kvægproducenter får en afregning baseret på korrekte data for slagtevægt, form (muskelfylde), fedme og farve m.v.
  3. At der er fair konkurrence mellem slagterier mht. parametrene vejning og klassificering.
  4. At datagrundlaget for udbetaling af slagtepræmier er korrekt.

Offentliggørelse

Resultatet af de gennemførte aktiviteter, som er finansieret af Svineafgiftsfonden og Kvægafgiftsfonden, foreligger her på hjemmesiden klassificeringskontrollen.dk under Klassificeringskontrollen/Organisation/Klassificeringsudvalgets årsrapport. Resultatet af de gennemførte aktiviteter, som er finansieret af Svineafgiftsfonden og Kvægafgiftsfonden i 2020, vil blive offentliggjort samme sted 1. marts 2021.