Organisation

Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen har nedsat et Klassificeringsudvalg for Svin, Kvæg og Får. Udvalget har det overordnede ansvar for at føre tilsyn med Bekendtgørelse om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får og de EU-regler, der ligger til grund for Bekendtgørelsen.

Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får har efter godkendelse af Landbrugsstyrelsen  etableret en kontrolenhed ”Klassificeringskontrollen”, som varetager det daglige tilsyn med Bekendtgørelse om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får.

Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får er endvidere indforstået med, at Klassificeringskontrollen er administrator og tilsynsmyndighed i forbindelse med "Brancheordning for kvalitetsegenskaber m.v. med relation til afregning af svin og søer".