Følgende lamme- og fåreslagterier er omfattet af Bekendtgørelse om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får. 

På nuværende tidspunkt er ingen lamme- og fåre-slagterier tilmeldt klassificeringsordningen.

Der er dog 2 lammeslagterier (og et slagteri, der deltager frivilligt), der er omfattet af krav om at foretage indberetning af priser på lam og får med henblik på, at Danmark kan foretage prisrapportering af lam og får til EU.