EU-kommissionens forordning 1182/2017 og 1184/2017

EU-Kommisionens delegerede forordning 1182/2017 og gennemførelsesforordning 1184/2017, som begge vedrører EU-handelsklasseskemaer for slagtekroppe af kvæg, svin og får samt indberetning af markedspriser for visse kategorier af slagtekroppe og levende dyr indeholder med undtagelse af visse overordnede regler, som er fastsat i Rådets forordning 1308/2013, de gældende regler for vejning og klassificering og prisrapportering af svin, kvæg og får.

Se forordning 1182/2017 og 1184/2017 på eur-lex.