Bekendtgørelse nr. 1157 af 22. november 2019

Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1157 af 22. november 2019 om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får omfatter de bestemmelser, som er nødvendige for gennemførelsen af EU-forordningerne 1308/2013, 1182/2017 og 1184/2017.

Bekendtgørelsen omhandler primært:

  • Organisering af kontrollen med reglerne
  • Kriterierne for hvilke slagterier, der er omfattet af bekendtgørelsen og EU-forordningerne
  • Krav til kreatur- og fåreslagteriernes klassificering
  • Oplysning om hvilke metoder/udstyr, der må anvendes ved klassificering af svin
  • Organisering af og kravene for indberetning af markedspriser for svin og kvæg
  • Sanktionsbestemmelser

Se bekendtgørelsen nr. 1157 af 22. november 2019 på retsinfo.