Lovgivning

Vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får er reguleret af EU-forordninger. De overordnede principper er reguleret i rådets forordning 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter. De mere detaljerede regler fremgår af Kommissionens delegerede forordning 1182/2017 og gennemførelsesforordning 1184/2017 som begge vedrører EU-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe af kvæg, svin og får samt indberetning af markedspriser for visse kategorier af slagtekroppe og levende dyr. Forordning 1308/2013, 1182/2017 og 1184/2017 er gældende lovgivning for Danmark.

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1157 af 22. november 2019 om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får omfatter bl.a. de bestemmelser, som er nødvendige for gennemførelsen af ovennævnte forordninger.