Kreaturer

Kreaturslagterier, der slagter mere end 150 stykker kvæg om ugen i årsgennemsnit, er underlagt krav om, at slagteriet skal foretage vejning og klassificering (bedømmelse af form (muskelfylde), fedme og farve) på en entydig måde på de kreaturer, de slagter. (Slagterier, der slagter mellem 25 og 150 stykker kvæg om ugen, kan ansøge Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får om tilladelse til at deltage i klassificeringsordningen). 

Det forhold, at kravene i særlig grad vedrører fastlæggelsen af vægt og form, fedme og farve skyldes, at disse parametre er væsentlige som grundlag for afregningen til kreaturproducenterne. Der er således krav om, at vægten og form-, fedme- og farveklassen skal oplyses til kreaturproducenten for hvert enkelt dyr. Det enkelte slagteri kan dog selv bestemme hvilken afregning, der skal ske på basis af disse parametre. Slagteriet kan også beslutte, at andre kvalitetsegenskaber end vægt, form, fedme og farve skal indgå i afregningen. 

Form (muskelfylden), fedme og farve bestemmes på kreaturslagterierne enten maskinelt ved vision-teknik eller ved, at en godkendt klassificør vurderer slagtekroppen. Formklassificeringen foretages efter EU’s handelsklasseskema (EUROP-systemet). I dette system er referencen en EU-billedserie, der i 5 klasser angiver kropsbygningen /muskelfylden, hvor E er udmærket, U meget god, R god, O tilfredsstillende og P ringe kropsbygning.

E - Udmærket
Alle profiler konvekse til superkonvekse; ekstraordinær muskelfylde

U - Meget god
Profilerne i hovedtrækkene konvekse; kraftig muskelfylde

R - God
Profilerne i hovedtrækkene rette; god muskelfylde

O - Tilfredsstillende
Profilerne rette til konkave; middelgod muskelfylde

P - Ringe
Alle profiler konkave til meget konkave; ringe muskelfylde

Hver hovedklasse er opdelt i 3 underklasser, hvilket betyder en samlet skala på 15 klasser (E+, E, E-, U+, U, U-, R+, R, R-, O+, O, O-, P+, P, P-).

Fedmeklassificeringen foretages ligeledes efter EU’s handelsklasseskema. Også her er referencen en EU-billedserie i 5 klasser, der angiver graden af tykkelsen af slagtekroppens talgdække, hvor 1 er meget ringe, 2 ringe, 3 normal, 4 omfattende og 5 meget omfattende talgdække.

1 - Meget ringe
Intet eller ganske tyndt talgdække

Intet talg i brysthulen

2 - Ringe
Tyndt talgdække, muskler synlige næsten overalt

Musklerne mellem ribbenene klart synlige i brysthulen

3 - Normal
Muskler næsten overalt dækket med talg, dog med undtagelse af lår og skuldre; mindre talgdepoter i brysthulen

Musklerne mellem ribbenene endnu synlige i brysthulen

4 - Stærk
Muskler dækket med talg, dog på lår og skuldre delvis synlige; ret udprægede talgdepoter i brysthulen

I brysthulen kan der i musklerne mellem ribbenene være aflejret fedt

5 - Meget stærk
Hele slagtekroppen dækket med talg; store talgdepoter i brysthulen

I brysthulen er der fedtaflejringer i musklerne mellem ribbenene

Farven vurderes ud fra en dansk skala i 5 klasser, hvor 1 er ekstra lys, 2 ret lys, 3 normal, 4 lidt mørk/gullig og 5 mørk/gul farve.

Ultimo 2021 var der 9 kreaturslagterier omfattet reglerne for vejning og klassificering af kreaturer.