Statistiske klassificeringsdata for får og lam i perioden 2001 - 2006

Det er ikke et krav, at der gennemføres klassificering på lamme/fåre-slagterier i Danmark. Kun slagterier, som har tilmeldt sig klassificeringsordningen, er underlagt regler og kontrol i forbindelse med vejning og klassificering af lam og får. Siden efteråret 2007 har ingen lamme- og fåreslagterier været tilmeldt klassificeringsordningen.

Med hensyn til klassificeringsdata for lam og får foreligger ingen data siden 2006. Da der kan være interesse for et generelt kendskab til hvilket klassificeringsniveau, der kendetegner får og lam i Danmark, er der i det følgende angivet data for 2006 samt i visse tilfælde for perioden 2001 – 2006.

Tabel 1. Udvikling i slagtevægt, form, fedme og farve for lam/får 2001 – 2006 1

Kategori

År

Antal

Sl. Vægt, kg

Form

Fedme

Farve

Lam

2001

10.741

20,6

8,0

3,0

3,0

2002

8.589

20,5

8,3

2,9

3,0

2003

4.703

20,2

8,1

2,8

3,0

2004

2.658

19,9

7,6

2,7

3,0

2005

12.284

21,1

7,9

2,7

3,0

2006

8.949

20,8

7,9

2,7

3,0

Får

2001

935

31,7

6,0

3,6

3,0

2002

497

31,8

5,1

3,5

3,0

2003

466

31,6

4,9

3,4

3,0

2004

283

33,9

5,1

3,7

3,0

2005

1.430

33,0

7,5

3,7

3,0

2006

1.748

31,6

7,5

3,5

3,0

1) Slagtningerne af lam og får i perioden 2001 – 2006 er foregået på forskellige slagterier tilmeldt klassificeringsordningen. Tallene for 2006 repræsenterer 13 % af de slagtninger af lam og får, der blev foretaget i 2006 i Danmark.

Tabel 2. Fordeling af lam i slagtevægtsgrupper i 2006

Vægtgruppe

Antal

%

Gns. Vægt, kg

Gns. form

Gns. fedme

< 15,0 kg.

383

4,3

13,2

4,3

1,5

15,1 - 20,0 -

3.069

34,3

18,2

7,2

2,4

20,1 - 25,0 -

4.753

53,1

22,1

8,5

2,8

25,1 - 28,0 -

609

6,8

26,1

9,1

3,2

28,1 - 32,0 -

124

1,4

24,5

9,4

3,5

> 32,1 kg

11

0,1

33,5

9,5

3,8

Total

8.949

100

20,8

7,9

2,7

Tabel 3. Fordeling af lam i formklasser i 2006

Form

Antal

Sl. vægt, kg.

Fedme

Farve

%

E+ (15)

0

 

 

 

> E = 0,0

 

 

E (14)

4

27,9

2,0

3,0

E- (13)

9

25,2

2,2

3,0

U+ (12)

49

25,1

2,6

3,0

> U = 13,3

 

 

U (11)

152

24,4

2,6

3,0

U- (10)

986

23,0

2,7

3,0

R+ ( 9)

2.922

21,9

2,8

3,0

> R = 68,3

 

 

R ( 8)

1.965

20,9

2,8

3,0

R- ( 7)

1.226

19,9

2,7

3,0

O+ ( 6)

775

18,7

2,4

3,0

> O = 15,6

 

 

O ( 5)

410

17,3

2,0

3,0

O- ( 4)

213

16,8

2,1

3,0

P+ ( 3)

109

16,3

1,9

3,0

> P = 2,7

 

 

P ( 2)

85

14,7

1,5

3,0

P- ( 1)

44

11,6

1,1

3,0

Total/Gns.

8.949

20,8

2,7

3,0

100

Tabel 4. Fordeling af lam i fedmeklasser i 2006

Fedme

Antal

%

Gns. vægt, kg.

Gns.form

1

458

5,1

15,6

4,9

2

3.989

44,6

20,2

7,9

3

2.905

32,5

21,5

8,2

4

1.320

14,8

22,2

8,3

5

277

3,1

23,6

8,3

Total/Gns.

8.949

100

20,8

7,9

Tabel 5. Fordeling af får i slagtevægtsgrupper i 2006

Vægtgruppe

Antal

%

Gns. Vægt, kg

Gns. form

Gns. fedme

< 25,0 kg.

422

24,1

20,9

5,0

2,2

25,1 - 35,0 -

761

43,5

29,7

7,7

3,6

35,1 - 45,0 -

415

23,7

39,0

8,8

4,5

45,1 - 55,0 -

116

6,6

48,6

9,7

4,6

> 55,1 kg

34

1,9

59,5

9,8

4,8

Total

1.748

100

31,6

7,5

3,5

Tabel 6. Fordeling af får i formklasser i 2006

Form

Antal

Sl. vægt, kg.

Fedme

Farve

%

E+ (15)

2

66,7

5,0

3,0

> E = 1,4

 

 

E (14)

6

49,7

3,3

3,0

E- (13)

17

49,0

3,8

3,0

U+ (12)

46

42,0

3,9

3,0

> U = 16,2

 

 

U (11)

67

39,2

4,1

3,0

U- (10)

171

35,7

3,8

3,0

R+ ( 9)

357

35,3

4,1

3,0

> R = 53,6

 

 

R ( 8)

307

33,2

4,1

3,0

R- ( 7)

273

30,0

3,6

3,0

O+ ( 6)

159

27,5

3,1

3,0

> O = 20,4

 

 

O ( 5)

134

26,2

2,8

3,0

O- ( 4)

63

25,9

2,7

3,0

P+ ( 3)

52

20,9

2,2

3,0

> P = 8,4

 

 

P ( 2)

36

20,7

1,9

2,9

P- ( 1)

58

18,0

1,2

3,0

Total/Gns.

1.748

31,6

3,5

3,0

100

Tabel 7. Fordeling af får i fedmeklasser i 2006

Fedme

Antal

%

Gns. vægt, kg.

Gns.form

1

124

7,1

19,7

3,0

2

290

16,6

24,6

6,3

3

360

20,6

28,6

7,6

4

460

26,3

32,7

8,3

5

514

29,4

39,6

8,4

Total/Gns.

1.748

100

31,6

7,5