Indvejning og klassificering af får

Indvejning og klassificering af får og lam gennemføres med det formål at bestemme slagtekroppens vægt, form, fedme og farve på en veldefineret måde. Alle fire parametre har betydning for den afregning, som producenten opnår på basis af de får og lam, som producenten sender til slagtning.

Der er en række forhold, som har betydning for, at slagtevægten, kategori, form, fedme og farve bestemmes korrekt. Disse forhold, som de fåre-slagterier, der deltager i klassificeringsordningen er bekendt med, indgår i det løbende tilsyn, som Klassificeringskontrollen gennemfører ved uanmeldte tilsynsbesøg på slagterierne.

De vigtigste forhold er:

1. Præsentation af får/lam

Ved vejningen skal slagtekroppen præsenteres på en veldefineret måde. Med dette menes, at der ikke må været fjernet dele af slagtekroppen udover det tilladte. Slagtekroppen skal som udgangspunkt præsenteres uden hoved, underben, hale, yver, kønsorganer, lever og plucks. Hertil kommer eventuelle udrensninger, som Veterinærkontrollen har krævet gennemført. Nyrer og nyretalg hører med til slagtekroppen.

Slagterierne kan efter aftale med Klassificeringskontrollen få tilladelse til at fjerne yderligere dele eller til at efterlade visse af ovenstående organer før vægt. I disse tilfælde foretages den vægtkorrektion, således af afregningsvægten udtrykker den regel-fastlagte præsentation.

2. Vejning

I forbindelse med vejningen skal der tages hensyn til følgende:

Vejetidspunkt
Da der sker et vægttab i form af fordampning i forbindelse med en slagtekrop, er det fastsat, at vejningen skal gennemføres senest 60 minutter efter stikning (dvs. efter påbegyndelse af slagtningen). Kan denne tidsfrist ikke overholdes, fastlægger Klassificeringskontrollen et vægttillæg, der skal anvendes som kompensation under disse forhold.

Korrekt tara
Under vejningen af en slagtekrop hænger kroppen på to kroge, som derfor vejes med. Via vægtens tara korrigeres for vægten af krogene. Tara skal være korrekt i forhold til de kroge, der anvendes.

Korrekt vejning
En korrekt vejning forudsætter, at vægten vejer korrekt. Klassificeringskontrollen kontrollerer stikprøvevis, at vægten vejer korrekt med lodder.

3. Kategorier

Får inddeles i følgende kategorier:

  • Slagtekroppe af får under tolv måneder (lam)
  • Slagtekroppe af andre får

4. Klassificering af form, fedme og farve

I forbindelse med klassificering af form, fedme og eventuel farve skal der tages hensyn til følgende:

Manuel klassificering
Klassificering af form, fedme og farve må kun foretages af klassificører, der er godkendt af Klassificeringskontrollen. Forinden en godkendelse kan opnås, skal klassificøren i praksis have vist, at han/hun kan gennemføre klassificering på et tilfredsstillende niveau.