Regler for registrering og afregning af svin med farvede hårsække

Baggrund

1. Svin med kraftigt farvede hårsække udgør et afsætnings- og produktionsmæssigt problem for slagterierne. Det skyldes, at disse svin ikke kan anvendes til produkter med svær og samtidig kræver en ekstra dyb afsværing som følge af, at de farvede hårsække kan ses i det øverste lag af spækket.

2. Med henblik på

  • at sikre at der sker en korrekt registrering af svin med farvede hårsække,
  • at gøre det muligt for slagterierne at fratrække den værdiforringelse farvede hårsække på et svin indebærer

er der opstillet nedenstående regler for registrering og afregning af svin med farvede hårsække.

3. Svin med kraftigt farvede hårsække: Et svin har kraftigt farvede hårsække, såfremt det har sammenhængende farvede hårsække, som er væsentlige i omfang. Kriteriet er illustreret i billedserien nedenfor.

4. Vurderingen af, om et svin har kraftigt farvede hårsække og registreringen af resultatet af vurderingen, skal foretages af en godkendt vejer eller af en anden operatør, der af Klassificeringskontrollen er godkendt hertil.

5. Det registreringssystem, det enkelte slagteri anvender ved registreringen af svin med kraftigt farvede hårsække, skal forinden det tages i brug, godkendes af Klassificeringskontrollen.

6. Svin med kraftigt farvede hårsække skal afregnes med et fradrag på 5 % af den samlede afregningspris.

7. Leverandøren af et svin med kraftigt farvede hårsække skal i forbindelse med afregningen oplyses om, at det pågældende svin har haft kraftigt farvede hårsække samt det i pkt. 6. nævnte fradrag.

Tilsyn og behandling af overtrædelser

8. Klassificeringskontrollen fører tilsyn med, at reglerne overholdes, herunder

  1. at vurderingen af at et svin har kraftigt farvede hårsække er korrekt
  2. at svin med kraftigt farvede hårsække afregnes korrekt