Slagterier, som er medlem af brancheordningen, er forpligtiget til at følge 9 regelsæt. Visse af reglerne har dog kun relevans for visse typer af slagterier og/eller under nærmere fastsatte omstændigheder.

Reglerne fordeler sig på tre områder og det enkelte regelsæt kan ses ved tryk på dette.

Regler med relation til søer

Regler for indvejning, klassificering og afregning af søer/orner/svin på soslagterier

Regler med relation til korrektioner af kødprocent og vægt

Regler for kødprocentkalibreringssystem

Regler for vægtkalibreringssystem

Regler for vægtkorrektionssystem ved gennemløbstider under 45 minutter

Regler med relation til særlige kvalitetsegenskaber

Regler for registrering, afregning og afdisponering af slagtede hangrise, små orner, halvorner, urorner og tvekønnet svin samt orner brugt til avlsbrug

Regler for registrering og afregning af svin med farvede hårsække

Regler for registrering og afregning af svin med ulæselig leverandørmærkning

Regler for registrering og afregning af svin med knoglemarvsbetændelse og blodforgiftningsbylder

Regler for registrering og afregning af svin fra slagtesvinebesætninger i salmonella-niveau 2 og 3