Regelsæt

Slagterier, som er medlem af brancheordningen, er forpligtiget til at følge 9 regelsæt. Visse af reglerne har dog kun relevans for visse typer af slagterier og/eller under nærmere fastsatte omstændigheder.

Reglerne fordeler sig på tre områder, og det enkelte regelsæt kan ses ved tryk på dette.

Regler med relation til søer

  • Regler for indvejning, klassificering og afregning af søer/orner/svin på soslagterier

Regler med relation til korrektioner af kødprocent og vægt

  • Regler for kødprocentkalibreringssystem
  • Regler for vægtkalibreringssystem
  • Regler for vægtkorrektionssystem ved gennemløbstider under 45 minutter

Regler med relation til særlige kvalitetsegenskaber

  • Regler for registrering, afregning og afdisponering af slagtede hangrise, små orner, halvorner, urorner og tvekønnet svin samt orner brugt til avlsbrug
  • Regler for registrering og afregning af svin med farvede hårsække
  • Regler for registrering og afregning af svin med ulæselig leverandørmærkning
  • Regler for registrering og afregning af svin med knoglemarvsbetændelse og blodforgiftningsbylder
  • Regler for registrering og afregning af svin fra slagtesvinebesætninger i salmonella-niveau 2 og 3