Baggrund 

  1. ​Registreres en so/stor orne med kødkontrolkode 511 ”Knoglemarvsbetændelse” eller 141 ”Pyæmi, blodforgiftning” vil dette afhængig af Veterinærkontrollens afgørelse resultere i

a. Totalkassation
b. Godkendt udbening. Når resultatet af udbeningen af de betændte knogler foreligger, vil Veterinærkontrollen træffe den endelig beslutning, der indebærer:

i. Slagtekroppen godkendes til humant konsum eller
ii. Slagtekroppen kasseres.

c. Mindre lokal udrensning

  1. Den i pkt. 1b nævnte udbening er forbundet med omkostninger for slagteriet.
  2. Med henblik på at sikre en passende afregning af søer/store orner med knoglemarvsbetændelse og blodforgiftningsbylder, der gennemgår en godkendt udbening, er opstillet nedenstående regler:

Definitioner og regler

  1. ​Søer/store orner med knoglemarvsbetændelse, der udsættes for godkendt udbening: Herved forstås et svin, der i Veterinærkontrollen er registreret med kødkontrolkode 511 ”Knoglemarvsbetændelse”, og som med kode 990 er sendt til godkendt udbening, og efter udbening er godkendt til humant konsum.
  2. Søer/store orner med blodforgiftningsbylder, der udsættes for godkendt udbening: Herved forstås et svin, der i Veterinærkontrollen er registreret med kødkontrolkode 141 ”Pyæmi, blodforgiftning”, og som med kode 990 er sendt til godkendt udbening, og efter udbening er godkendt til humant konsum.
  3. Slagteriet skal opretholde en dokumentstyring, der giver fuld sporbarhed med hensyn til forløbet beskrevet i pkt. 1.

  4. Søer/store orner med knoglemarvsbetændelse og blodforgiftningsbylder afregnes med et fradrag på 33 % af den samlede afregningspris.

  5. Leverandøren af en so/store orne med knoglemarvsbetændelse eller blodforgiftningsbylder skal i forbindelse med afregningen oplyses om det i pkt. 7. nævnte fradrag.

Tilsyn og behandling af overtrædelser samt ikrafttrædelse

  1. Klassificeringskontrollen fører tilsyn med, at reglerne overholdes, herunder at søer/store orner med knoglemarvsbetændelse og blodforgiftningsbylder afregnes korrekt.
  2. Reglerne træder i kraft mandag den 1. oktober 2018.