Baggrund
 1. Registreres et svin med kødkontrolkode 511 ”Knoglemarvsbetændelse” eller 141 ”Pyæmi, blodforgiftning” vil dette afhængig af Fødevarestyrelsens kontrolpersonales (Veterinærkontrol-lens) afgørelse resultere i

a. Totalkassation, eller

b. At svinet af slagteriet kan udrenses efter en særlig ”godkendt opskæringsprocedure”, eller

c. Mindre lokal udrensning før vægt

 1. Den i pkt. 1b nævnte ”godkendte opskæringsprocedure” er forbundet med omkostninger for slagteriet.

 2. Med henblik på at sikre en passende afregning af svin med knoglemarvsbetændelse og blodforgiftningsbylder m.v., der gennemgår en godkendt opskæringsprocedure, er opstillet nedenstående regler:
Definitioner og regler
 1. Svin med knoglemarvsbetændelse, der gennemgår en godkendt opskæringsprocedure: Herved forstås et svin, der i Veterinærkontrollen er registreret med kødkontrolkode 511 ”Knoglemarvsbetændelse”, og som med kode 992 er sendt til en godkendt opskæringsprocedure.

 2. Svin med blodforgiftningsbylder, der gennemgår en godkendt opskæringsprocedure: Herved forstås et svin, der i Veterinærkontrollen er registreret med kødkontrolkode 141 ”Pyæmi, blodforgiftning”, og som med kode 992 er sendt til en godkendt opskæringsprocedure.

 3. Slagteriet skal opretholde en dokumentstyring, der giver fuld sporbarhed med hensyn til forløbet beskrevet i disse regler.

 4. Svin med knoglemarvsbetændelse og blodforgiftningsbylder afregnes med et fradrag på 10 % af den samlede afregningspris, såfremt svinet har gennemgået en godkendt opskæringsprocedure (dokumenteret bl.a. ved at svinet af Veterinærkontrollen er tildelt kode 992).

 5. Leverandøren af et svin med knoglemarvsbetændelse eller blodforgiftningsbylder m.v. skal i forbindelse med afregningen oplyses om det i pkt. 7. nævnte fradrag.

 6. Svin med andre koder end kødkontrolkode 511 og 141 sammen med kode 992 må ikke tildeles fradrag.
Tilsyn og behandling af overtrædelser samt ikrafttrædelse
 1. Klassificeringskontrollen fører tilsyn med, at reglerne overholdes, herunder at svin med knoglemarvsbetændelse og blodforgiftningsbylder afregnes korrekt.

 2. Reglerne træder i kraft mandag den 1. oktober 2018.