Brancheordning for svin


EU-forordningerne nr. 1182/2017 og nr. 1184/2017 samt Bekendtgørelse nr. 643 af 30. maj 2018 om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får regulerer i form af offentlige regler de to vigtigste parametre (vægt og indhold af magert kød (kødprocent)) med relation til afregning af svin. Af artikel 5 i forordning 1182/2017 fremgår, at EU-reglerne ikke udelukker, at andre vurderingskriterier (kvalitetsegenskaber) udover vægt og kødprocent kan indgå i vurderingen af svin (og dermed i afregningen af svin)

Der foreligger ingen EU-regler eller andre offentlige regler, der regulerer parametre (f.eks. vægt), som indgår i afregningen af søer.

Den danske slagteribranche har etableret ”Brancheordningen for kvalitetsegenskaber m.v. med relation til afregning af svin og søer” med det formål at sikre at gængse kvalitetsegenskaber, der ligger udover gældende lovgivning, vurderes i overensstemmelse med fastlagte regler under tilsyn af Klassificeringskontrollen.

Producenter af svin, der leverer svin/søer til slagterier, der er tilmeldt brancheordningen har dermed sikkerhed for, at afregningen af svin/søer er baseret på gængse kvalitetsegenskaber og sker på en veldefineret måde, hvilket gør det gennemskueligt for producenterne at sammenligne det enkelte slagteris betalinger for modtagne svin i forhold til andre slagterier, herunder specielt dem der er tilmeldt brancheordningen.