Klassificeringskontrollen

Klassificeringskontrollen er en kontrolenhed på i alt 4 personer, som fører tilsyn med

Bekendtgørelse om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får« herunder de EU-regler (fortrinsvis »Kommissionens forordning nr. 1182/2017 og 1184/2017«) som ligger til grund for bekendtgørelsen.

»Brancheordning for kvalitetsegenskaber m.v. med relation til afregning af svin og søer.«

Klassificeringskontrollens personale er ansat af »Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får«

De udgifter der er forbundet med Klassificeringskontrollens arbejde finansieres af Svineafgifts- og Kvægafgiftsfonden og i den udstrækning, der er aktiviteter indenfor klassificering af lam og får, ligeledes af Fåresektoren.

 

 

 
Lovgivning
Vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får er reguleret af EU-forordninger. De overordnede principper er reguleret i rådets forordning 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter. De mere detaljerede regler fremgår af Kommissionens delegerede forordning 1182/2017 og gennemførelsesforordning 1184/2017 som begge vedrører EU-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe af kvæg, svin og får samt indberetning af markedspriser for visse kategorier af slagtekroppe og levende dyr.

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 643 af 30. maj 2018 om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får omfatter de bestemmelser, som er nødvendige for gennemførelsen af ovennævnte forordninger.
 
Indvejning og klassificering af svin
Indvejning og klassificering af svin gennemføres med det formål at bestemme slagtekroppens vægt og kødprocent på en veldefineret måde. Begge parametre har stor betydning for den afregning som producenten opnår på basis af de svin, som producenten sender til slagtning.


Indvejning og klassificering af kreaturer
Indvejning og klassificering af kreaturer gennemføres med det formål at bestemme slagtekroppens vægt, kategori, form, fedme og farve på en veldefineret måde. Alle fem parametre har betydning for den afregning som producenten opnår på basis af de kreaturer, som producenten sender til slagtning.

Indvejning og klassificering af får
Indvejning og klassificering af lam og får gennemføres med det formål at bestemme slagtekroppens vægt, kategori, form, fedme og farve på en veldefineret måde. Alle fem parametre har betydning for den afregning som producenten opnår på basis af de lam og får, som producenten sender til slagtning.