Klassificeringskontrollen

Klassificeringskontrollen er en kontrolenhed på i alt 4 personer, som fører tilsyn med bekendtgørelse om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får« herunder de EU-regler (fortrinsvis »Kommissionens forordning nr. 1182/2017 og 1184/2017«) som ligger til grund for bekendtgørelsen. »Brancheordning for kvalitetsegenskaber m.v. med relation til afregning af svin og søer.« Klassificeringskontrollens personale er ansat af »Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får« De udgifter der er forbundet med Klassificeringskontrollens arbejde finansieres af Svineafgifts- og Kvægafgiftsfonden og i den udstrækning, der er aktiviteter indenfor klassificering af lam og får, ligeledes af Fåresektoren.